Football Picks Segment (11/16/18)

The Valenti Show
Friday, November 16th
Football Picks Segment (11/16/18)
00:11:24